icon

+91 9839 8187 65
Book an Appointment

ICSE Toppers
2022-2023
SHIVANSH TIWARI

98.2%

RUCHIR SHUKLA

98%

SAMARTH SRIVASTAVA

97.6%

NAVYA SRIVASTAVA

97.2%

AANYA ANAND

97%

VAISHNAVI SINGH

96.8%

MANNAT KEWLANI

96.6%

TEJASVA GUPTA

96.6%

APOORVA TIWARI

96.2%

AADITYA CHANNA

95.6%

FAIZA ZAFAR

95.4%

LUBABA FATIMA

95.4%

SHASHIKANTA MISHRA

95%

OM MISHRA

94.8%

TANISHKA SINGH

94.8%

AZFAR ASIF

94.8%

HARSHITA MANI TRIPATHI

94.4%

SATWIK KUMAR PORWAL

94.2%

VAIBHAVEE PANDEY

94.2%

SHIVATAMIKA DWIVEDI

94%

PRAGYA SINGH

93.8%

MUZAMMIL HUSAIN

93.2%

ADITYA VERMA

93%

DAKSH TANDON

93%

SHATAKSHI TIWARI

92.8%

PARAMPARA BHATIA

91.6%

ATHARV SINGH

91.2%

ATHARVA VIKRAM SINGH

91%

PRIYANKA AILANI

90.6%

RUDRANSH BAHUGUNA

90.2%

2021-2022